Skip to content

Política de privacitat

21 de febrer de 2023

El GRUP JANÉ MORRAJA *, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel GRUP JANÉ MORRAJA implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingueu en compte que malgrat que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El GRUP JANÉ MORRAJA no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

GRUPO JANÉ MORRAJA*
Ctra. de Beuda s/n – Pol. Ind. 17851 Maià de Montcal Email: info@ecolignor.com

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els nostres serveis de fabricació, compravenda i recuperació de palets.

Legitimació

Consentiment obtingut de l’interessat quan ens sol·licita informació. Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.

Destinataris

Totes les societats que integren el GRUPO JANÉ MORRAJA* amb la finalitat de la gestió centralizada o compartida de les seves activitats i el complimento de tasques administratives internes, incloent el tractament de dades personals de clients. A part d’aquest cas, les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament..

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals..

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna..

Informació addicional

PPot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”..

*Les societats que integren el GRUPO JANÉ MORRAJA són: ECOLIGNOR SL; GOOD WOOD PALETS SLU; PALET DIRECT SLU; ECOPHIR RECICLA, SLU; HISPALIGNOR, SLU i JANÉ MORRAJA, SL.

Preguntes sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Dades Digitals i de Dades Personals (LOPDGDD, li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: ECOLIGNOR SL
NIF: B17497579
Direcció: Ctra. De Beuda’s / n – Pol. Ind. 17851 Maià de Montcal
Tel .: 972590629
Email: info@ecolignor.com

Identitat: GOOD WOOD PALETS, SLU
NIF: B5311591
Direcció: Ctra. De Beuda s / n – Pol. Ind. 17851 Maià de Montcal
Tel .: 936118117
Email: info@goodwoodpalets.com

Identitat: PALET DIRECT, SLU
NIF: B17579228
Direcció: Av. Can Bordoll, 65
Tel .: 972856152 Email:
info@paletdirect.com

Identitat: ECOPHIR RECICLA, SLU
NIF: B72826886
Direcció: Passeig Castellana, No 79 Planta 7. 28046 Madrid
Tel .: 911610158
Email: info@ecophir.com

Identitat: HISPALIGNOR, SLU
NIF: B72826860
Direcció: Passeig Castellana, No 141 Planta 19. 28046 Madrid
Tel .: 911610106
Email: info@hispalignor.com

Identitat: JANÉ MORRAJA, SL
NIF: B5284657
Direcció: Ctra. De Beuda s /n – Pol. Ind. 17851 Maià de Montcal
Tel .: 972590629
Email: info@ecolignor.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de fabricació, compravenda i recuperació de palets.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web, els tractarem per gestionar la seva consulta.
 • També podrem utilitzar les seves dades per informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en què vostè ja sigui client o, si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment en el corresponent apartat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionats es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals, quan ens els faciliti o en qualsevol moment posterior, comunicant-ho al correu info@ecolignor.com, i després, durant els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Per a la gestió de la relació contractual amb l’interessat basarem el tractament de les dades en l’execució del contracte o en el marc de la relació Precontractual.

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, encara que si ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars, proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per donar-se de baixa, d’acord amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 34/2002, dee 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicats a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament, Com serà el cas de les agències de transport per a l’enviament dels comandes.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, Així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que es van recollir.

  En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, En aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades .
 • Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat , Inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que ho identifiqui, A la nostra direcció física o l’electrònica.

com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc seran obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

¿Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electróniques
 • Dades de transaccions de béns i serveis

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Realitzem transferències internacionals de dades?
En la prestació dels nostres serveis ens valem d’empreses auxiliars que tracten dades pel nostre compte fora de la Unió Europea. Aquestes transmissions internacionals de dades estan emparades en les Clàusules contractuals tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea, de conformitat amb el procediment d’examen a què es refereix l’article 93, Apartat 2 del RGPD.

Fem servir Cookies?
vegi la nostra política de cookies.

L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de l’ús de cookies i per evitar el seu ús.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, Disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • >

 • Procediments de verificació, avaluació i valoració regulars.
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!