Skip to content

Gestió de residus

Som gestors certificats d'envasos de fusta.

D’acord amb la llicència ambiental atorgada per part dels organismes pertinents (Llei d’Intervenció integral de l’Administració: L.I.I.A.), l’Agència de Residus de Catalunya (A.R.C.: www.arc-cat.net) autoritza a la nostra empresa a ser Gestora de Residus amb el codi E-902.05 per a la recuperació de palets de fusta a través de la classificació i la reparació.

La gestió responsable: Gestió de residus de fusta a Girona

En un entorn global que posa el focus en la sostenibilitat, el maneig adequat dels residus s’ha establert com una prioritat clau. En Ecolignor, ens posicionem a l’avantguarda en la gestió de residus de fusta, no sols atenint-nos a les normatives existents sinó també emfatitzant la importància d’aquest procediment per a la conservació del medi ambient.

La responsabilitat amb el medi ambient

En Ecolignor, reconeixem que el maneig de residus de fusta transcendeix la mera obligació; el veiem com una oportunitat per a aportar de manera significativa a la cura ambiental. Ens enorgulleix estar acreditats com a gestors de residus de fusta per l’Agència Catalana de Residus (ARC) sota el codi E-1764.18, reflectint així el nostre compromís amb les pràctiques ambientals ètiques.

Encara que adherir-se a les normatives és essencial, Ecolignor supera aquesta mera conformitat. Comprenem la importància de reduir el nostre impacte ambiental i promoure la sostenibilitat en cada aspecte de la nostra operativa.

Forjant un futur sostenible

La gestió dels residus de fusta no és només una activitat més; representa un compromís amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Ecolignor, com a entitat autoritzada, s’acura no sols a seguir les directrius establertes, sinó a ser pioners cap a un futur on la gestió responsable dels residus constitueixi un estàndard, i no una excepció.

Gestió integral del residu de fusta

ECOLIGNOR compta amb els codis de gestor I-902.05 i T-1315 quedant autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya per a procedir d’acord amb la normativa vigent per a la gestió integral d’aquests residus.

Donem validesa documental i garanties de traçabilitat durant tot el procés del residu, des de la seva gestió en planta fins a la seva valorització.

La nostra alta capacitat logística ens permet operar a tot el territori, oferint una alta cobertura i rapidesa de gestió, aportant solucions eficaces per als nostres clients.

Normativa i obligacions per a les empreses

Segons la normativa vigent, els palets i els envasos de fusta sobrants a les empreses, han de ser recollits i gestionats per un gestor autoritzat de residus.

Així mateix, la Llei 7/2022 i RD 1055 / 2022 obliga a través dels sistemes de responsabilitat ampliada del productor (RAP) a una sèrie de requisits en matèria de gestió d’envasos i residus d’envasos,

Consulti amb nosaltres per a més informació.

Servei documental

ECOLIGNOR ofereix solucions tecnològiques perquè els nostres clients puguin obtenir de forma digital tota la documentació necessària que cada empresa ha de sol·licitar i acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

Els nostres clients poden obtenir de forma fàcil qualsevol document que acrediti les seves obligacions en matèria de gestió de residus.

Consulti amb nosaltres per a més informació

FAQ's

Tens algun dubte?
Descobreix les preguntes més freqüents que ens fan els nostres clients

El palet com envàs o com a residu?

Actualment a Catalunya els palets de fusta que acumulen les empreses posseïdores finals es considera residu. ECOLIGNOR gestiona aquest residu, registrat sota el codi 150103 pel Catàleg Europeu de Residus (CER) dins de la categoria envasos de Fusta. Està considerat NO ESPECIAL pel que no cal tramitar la Fitxa d’Acceptació (fa) entre el gestor de residus i el productor. El mètode de valorització és el V15: Reciclatge i reutilització de fustes.

Per què un gestor de residus?

Segons la normativa vigent a Catalunya, els palets de fusta sobrants de les empreses han de ser recollits per un gestor autoritzat de residus. La gestió, transport i documentació requerida al respecte ha d’estar realitzada per un gestor autoritzat a aquests efectes, comportant greus sancions en cas d’incompliment.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!