Skip to content

Nou normativa d'envasos

Des de ja fa més d’una any, i amb la nova realitat que afecta els envasos i residus d’envasos comercials i industrials, el grup es planteja com donar solució, en base al nou marc legal, a tots els agents implicats en les noves responsabilitats ampliades del productor d’envasos, I des del grup poder seguir oferint als nostres clients de sempre i als nous sistemes SRAP solucions a mida abastant el nou cicle de vida dels envasos industrials i comercials.

És amb aquest esperit de servei integral al sector industrial que JANÉ MORRAJA HOLDING crea la societat ECOPHIR RECICLA, entitat consultora especialitzada i independent com a solució integral per elaborar projectes a mida per a cada un dels agents econòmics afectats pel nou règim de responsabilitat ampliada del productor (RAP) d’envasos comercials i industrials i els seus residus.

A l’abril de l’any passat, va entrar en vigor una nova Llei de Residus 07 / 2022 i al desembre un RD 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos que deriven en una sèrie d’obligacions per als envasos comercials i industrials.

Cronograma legislatiu

10 abril

Llei Residus 7 / 2022

2022

29 desembre

vigor RD Envasos 1055 / 2022

30 juny

Data límit petició autorització actuals SRAP

2023

31 desembre

Data límit petició autorització actuals SCRAP

30 juny

Data límit petició autorització actuals SRAP

2024

31 desembre

Data límit constitució nous SCRAP / SIRAP

Cronograma legislatiu

2022

10 abril

Llei Residus 7 / 2022

29 desembre

vigor RD Envasos 1055 / 2022

2023

30 juny

Data límit petició autorització actuals SRAP

31 desembre

Data límit petició autorització actuals SCRAP

2024

30 juny

Data límit petició autorització actuals SRAP

31 desembre

Data límit constitució nous SCRAP / SIRAP

FAQ´s

tens algun dubte?
Descobreix les preguntes més freqüents que ens fan els nostres clients

Quines obligacions he d'atendre com a empresa?

A partir de l’1 de gener de 2025, tots els agents econòmics afectats pel nou règim de responsabilitat ampliada del productor (RAP) d’envasos comercials i industrials i els seus residus hauran d’adaptar-se a la nova normativa amb les noves responsabilitats associades. ECOLIGNOR aporta solucions permetent complir amb les obligacions derivades del Reial Decret 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos que es va aprovar el 29 de desembre de 2022.

Què canvia amb la nova aprovació del RD 1055/2022 d'envasos i residus d'envasos?

Amb el nou RD 1055/2022 s’introdueix el terme RAP: responsabilitat ampliada del productor. Això vol dir que totes les empreses envasadores, aquelles que per expedir els seus productes o mercaderies utilitzin envasos, hauran de fer front a noves obligacions a través de sistemes col·lectius, SCRAPS, o bé a través de sistemes individuals SIRAPS.

Què signifiquen els nous sistemes RAP?

Els nous sistemes RAP o de responsabilitat ampliada del productor signifiquen que a partir del proper 1 de gener de 2025, la responsabilitat dels envasos no recaurà com fins ara en els posseïdors finals d’aquests, sinó que recau en els envasadors. Aquesta responsabilitat durà associada unes obligacions econòmiques de posada al mercat i que inclouen la gestió durant la seva vida útil i la seva posterior valorització o reciclatge final. Aquestes noves obligacions hauran d’assumir-se a través de SIRAPS o SCRAPS.

Els palets estan afectats pels nous sistemes RAP?

Els palets, tant els de fusta com els de plàstic, per ser envàs terciari estan afectats pels nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor. Per tant, les empreses que els utilitzin per a l’expedició dels seus productes, denominades envasadores per la nova terminologia, hauran de constituir sistemes de responsabilitat ampliada del productor, SCRAPS o SIRAPS per a poder fer front a les seves noves obligacions.

Com es consideren els palets en el nou RD 1055/2022?

Els palets de fusta es consideren envasos reutilitzables i com a tals, hauran d’entrar en sistemes SDDR, de dipòsit, devolució i retorn, garantint la reutilització i allargant la vida útil d’aquests envasos.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!