Tractament fitosanitari

Tractament fitosanitari
Les empreses que exporten els seus productes a països que hagin adoptat la normativa NIMF-15 tenen la obligació de tractar fitosanitàriament el palet mitjançant tractament de calor d’acord amb la legalitat aprovada pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente espanyol.
 
 
QUÈ ÉS?
El risc de dispersió de plagues entre els diferents països degut al comerç internacional és una preocupació creixent a escala mundial. És per això, que gran quantitat de països han adoptat unes Normes Internacionals per Mesures Fitosanitàries, entre les que figura la NIMF-15 que incorpora les directrius per regular el material d’embalatge de fusta destinat a l’exportacio. Aquesta normativa elaborada per la Organització de les Nacions Unides per la Agricultura i Alimentació (FAO), té per objectiu disminuir el risc de propagació de plagues en el procés d’exportació.
 
La nostra empresa demostra estar a la vanguarda de les normatives i procediements de comerç internacional amb la mínima repercusió al medi ambient.
Ecolignor disposa també d’assessorament continu a nivell legal i procedimental en el sector de l’embalatge de fusta.
 
PROCEDIMENT
Ecolignor expedeix un Certificat de Conformitat pels palets que són tractats en els nostres forns instal.lats específicament amb aquesta finalitat, garantint així un procés controlat que satisfà les exigències de la normativa actual. ECOLIGNOR té codi de tractador ES-17-0001 que inclou un segell identificatu del tractament que és visible a dos dels tacs laterals dels nostres palets.
 
 
ECOLIGNOR respon a les necessitats dels seus clients incorporant una gama de serveis de TRACTAMENT FITOSANITARI PER CALOR