Embalatges de fusta a mida

Embalatges de fusta a midaEmbalatges de fusta a midaEmbalatges de fusta a mida

A partir de l'experiència acumulada en el sector, Ecolignor ofereix als seus clients la possibilitat de preparar embalatges de fusta en forma de palets i caixes totalment personalitzats adequades a les necessitats específiques de cada cient en quant a mesures, capacitats de càrrega i característiques d'acabats.
 


Sol·licitar informació