Membres EPAL

Membres EPAL
ECOLIGNOR , com a empresa recuperadora de palets, està certificada per la European Pallet Association ( EPAL) per reparar palets EUR-EPAL amb el codi E-316. Aquesta certificació garanteix que la nostra empresa compleix amb els estàndards marcats per aquest organisme per reparar palets amb l'homologació EUR.

A l'Estat Espanyol aquest organisme europeu està representat per ASOCIACIÓN CALIPAL ESPAÑA de la que Ecolignor n'és soci.
 

EPAL_license_2015.pdf