Mapa internacional

La implantació internacional del Grup Ecolignor es basa en dues realitats diferenciades pel tipus de mercat:

DELEGACONS COMERCIALS & MERCATS PRINCIPALS
Al llarg del temps el nostre grup treballa per implantar-se estratègicament per cobrir els principals pools de negoci del palet a Europa. Actualment eL GRUP ECOLIGNOR disposa d'una xarxa de representació comercial amb el següent esquema:


MERCATS SECUNDARIS
Des de les nostres delegacions processem la gestió del conjunt de mercats secundaris amb el següent esquema: