ECOlignor - Maià de Montcal

PER QUÈ ECOLIGNOR? ECOlignor - Maià de Montcal
Perquè la nostra empresa combina la capacitat de gestió pròpia de les corporacions internacionals amb l'esperit de servei directe al client dels negocis de proximitat.

Una empresa amb dues ànimes

Avantatges d'una empresa internacional:
 • Experiència provada
 • Versatilitat de recursos humans i tècnics
 • Capacitat de forecasting a gran escala
 • Estar a la vanguarda dels últims processos per optimitzar temps i recursos
 • Ràpida adaptació als canvis de legislació sectorial i internacional
 • Gestió basada en les noves tecnologies
 • Procés continu de formació del personal
 • Compliment estricte de les mesures de seguretat i salut en el treball

Avantatges d'un negoci de proximitat
 • Reducció i optimització dels processos administratius associats a les vendes
 • Línia directa amb els responsables dels processos
 • Ràpida capacitat de reacció
 • Proximitat geogràfica
 • Prioritat al servei d'atenció al client
 • Capacitat d'adaptació a les necessitats específiques de cada client/proveïdor

Història

Ecolignor neix a Sant Martí Vell el 1990 com a oportunitat per a valoritzar residus de fusta i optimitzar recursos empresarials
Veure més

Equip humà

Un equip humà motivat, compromès i en creixement continu com a motor d'una petita gran empresa
Veure més