Palet recuperat

  PALET 120X80   PALET 120X100   PALET CP   PALET DÜSSELDORF
P Palet
  FUSTA FUSTA
G AGLOMERAT AGLOMERAT
I PLÀSTIC PLÀSTIC
E ESPECIAL ESPECIAL
C Caixa Caixa  
S Separador Separador  
F Fusta Fusta  
 
R Recuperat Palet RECUPERAT, resultant d’un procés de classificació i reparació.  
N Nou Palet NOU, resultant d’un procés de fabricació  
 
999 Mesura fustes superiors llargada del palet
060 080 090 100 105
110 115 120 130 140
 
888 Mesura amplada del palet
060 080 090 100
105 110 115 120
 
 
L Estàndard - patí longitudinal Palet amb patí LONGITUDINAL; format estàndard; la direcció del patí és la mateixa que les fustes superiors Estàndard - patí longitudinal
C Patí transversal Palet amb patí TRANSVERSAL; la direcció del patí és perpendicular a les fustes superiors Patí transversal
P Perimètric Palet PERIMÈTRIC; les fustes que formen la base tanquen tot el perímetre, augmentant la resistència, i repartint millor les càrregues en els apilaments Perimètric
T Dues entrades Palet de TRAVESSER; estructura més simple i resistent, format per travessers en substitució dels tacs, permetent l’accés de manipuladors per dos dels quatre laterals Dues entrades
 
1 Envàs perdut <500 kg Palet d’envàs perdut, 500 kg aproximats de càrrega màxima Envàs perdut <500 kg
2 Envàs perdut-semi  Palet envàs perdut-semi, per càrregues intermitges o amb especificació tècnica concreta que el fa superior a la primera categoria  
3 Semi <900 kg Palet semi, 900 kg aproximats de càrrega màxima Semi <900 kg
4 Semi-fort Palet semi-fort, per càrregues intermitges o amb especificació tècnica concreta que el fa superior a la tercera categoria  
5 Fort <1200 kg Palet fort, 1.200 kg aproximats de càrrega màxima Fort <1200 kg
6 Molt resistent >1200 kg Palet molt resistent, per càrregues superiors als 1.200 kg  
 
V Voladís total Palet amb voladís total, “voladís pels quatre laterals”. Aquest format es troba majoritàriament en palets perimètrics, facilitant l’apilament en càrregues poc regulars. Voladís total
W Voladís Simple  Palet amb voladís parcial, “voladís per dos dels quatre laterals”. Permet que la càrrega quedi millor subjectada al palet en el cas de ser retractilat amb film extensible. És d’importància en càrregues lleugeres Voladís Simple
 
R Reversible total  Palet reversible total; permet apilaments amb càrregues poc regulars i deformables, generalment amb poca separació entre fustes. Reversible total
S Semi reversible Palet semi-reversible; equivalent al reversible total però amb menys nombre de fustes a la part inferior possibilitant l’entrada de transpaletes Semi reversible
 
J Fustes juntes  Palet amb les fustes de la part superior juntes, amb un màxim de cinc centímetres entre fusta i fusta, possibilitant la col.locació de càrregues petites o deformables. Fustes juntes
K

Fustes
repartides
estratègicament

Palet amb les fustes superiors col.locades estratègicament adequant així la disposició de les fustes al producte i possibilitant més càrrega al palet. D'aquesta manera s'assegura l'estabilitat i s'eviten deformacions.
 
H Homologacions
Palets homologats segons normatives 
 
120X8O EUR 120X8O EUR
120X100 CP1 120X100 CP1
120X080 CP2 120X80 CP2
114X114 CP3 114X114 CP3
130X110 CP4 130X110 CP4
114X076 CP5 114X76 CP5
100X120 CP6 100X120 CP6
110X130 CP7 110X130 CP7
114X114 CP8 114X114 CP8
114X114 CP9 114X114 CP9
 
X Primera qualitat  Palet recuperat de primera qualitat, amb aspecte visual igual al
palet nou i en perfecte estat de conservació
 
  Segona qualitat -
estàndard
Palet recuperat, d’aspecte visual correcte, resultant d’un estricte procés de classificació i reparació  
Y Tercera qualitat Ecolignor no considera oportú realitzar aquest tercera categoria en l’escalat de qualitats. Es tracta de palets molt deteriorats i molt castigats pels agents meteorològics. Creiem 
que no reuneixen les garanties suficients per ser reintroduïts al 
mercat i procedim a la seva destrucció
 
 
HT Tractament fitosanitari per calor - NIMF15 Palet o embalatge de fusta destinat a l’exportació que ha estat sotmès a un tractament fitosanitari per calor segons la
normativa NIMF-15
Tractament fitosanitari per calor - NIMF15
Sol·licitar informació