Compromís social

Compromís social
A partir del nostre compromís amb tot l’equip humà i el seu entorn, amb la societat que ens envolta,amb els nostres clients i proveïdors, amb la sostenibilitat del sistema i la optimització dels recursos naturals, s’ha implantat, des de la Direcció, un sistema per donar valor a la nostra tasca diària com a empresa.
En aquest sentit, es desenvolupen un conjunt d’accions orientades a retornar valor al nostre entorn:
 • Garantir la Seguretat i Salut en el treball mitjançant la formació dels nostres treballadors en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Promocionar i fomentar la formació contínua del personal de la nostra organització mitjançant cursos de formació i especialització. Aquesta evolució contínua permet a Ecolignor ser una empresa capdavantera en model de gestió en el seu sector.
 • Implementar noves tecnologies per optimitzar processos interns en benefici d’una millor qualitat de treball i, en conseqüència poder oferir als nostres clients i proveïdors més rapidesa i qualitat de servei.
 • Política de qualitat amb les Certificacions EUR i EPAL de conformitat amb els estàndards europeus de reparació de palets de fusta.
 • POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES: Ecolignor SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients de conformitat amb la  Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).També informa als seus clients i proveïdors de la possibilitat d’exercir, conforme a la normativa vigent, els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició.

Sol.licitud de baixa d'enviament de publicitat per e-mail
 
 • Acció Social:  mitjançant programes específics de col.laboració amb entitats socials, com poden ser la
  Marató de TV3, Creu Roja.
 • Projecte de cooperació amb ONG a Gàmbia. Actualment Ecolignor està avaluant diferents possiblitats de cooperació social directament vinculada a Gàmbia. A la plantilla d’Ecolignor, tenim més de 15 persones amb aquesta nacionalitat i vivim el dia a dia de la seva preocupació per les seves famílies en aquell país d’Àfrica. Des la Direcció s’ha marcat com a prioritari aquest objectiu.
 • Un Scania un arbre: Scania ha plantat un arbre i es compromet a protegir-lo i mantenir-lo durant 100 anys gràcies a la compra d'un camió Scania durant l'any 2014. Amb aquesta compra ECOLIGNOR ha apostat per un Medi Ambient millor i per un futur més sostenible.
 • Ecolignor ha participat en l'enquesta que AQU Catalunya ha realitzat durant el 2014 dins el marc del Projecte Ocupadors, finançat per l'Obra Social "la Caixa" i que té l'objectiu de recollir l'opinió dels ocupadors i professionals de Catalunya sobre la preparació dels recent graduats.
  Els resultats d'aquesta primera fase del projecte es presentaran en una jornada que tindrà lloc al CosmoCaixa el proper 13 de maig, dirigida tant a les empreses participants de l'enquesta com a responsables del món universitari i social, acadèmics, estudiants i persones interessades en la temàtica tractada" 
  Per consultar el projecte es pot visitar la web www.aqu.cat .