Mètode de Treball

Mètode de TreballMètode de TreballMètode de Treball
ECOLIGNOR, com a gestor de residus autoritzat, té la capacitat de gestionar el cicle de vida complet d’un palet. El primer pas és la fabricació i la venda de palets nous, que són lliurats a la indústria consumidora.
 
Uns cop han estat utilitzats, els palets es converteixen en residu que ha de ser recollit per un gestor de residus autoritzat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant un transport autoritzat, i traslladat a les seves instal.lacions. Posteriorment es repara, classifica i s’enmagatzema per possibilitar-ne un nou ús. Per tant es recupera un palet residu per convertir-lo en un palet producte.
En el cas que el palet estigui molt degradat, es demunta i s’aprofiten els elements de fusta en bones condicions per a posteriors reparacions d’altres palets.
 
Com que ECOLIGNOR està autoritzada a gestionar i transportar residus de fusta, pot fer-se càrrec de tot el procès amb un únic objectiu: els nostres clients només ha de fixar les condicions i nosaltres ens ocupem de la resta. L’equip humà, els recursos materials propis i els anys d’experiència ens avalen.