Línia contínua de producció de palet nou

Línia contínua de producció de palet nou
Línia automàtica de fabricació de palet nou que inclou el processos de tall i disposició de tacs de fusta, alimentadora de les travesses, fabricació de la part superior del palet, gir automàtic, fabricació de la part inferior, marcatge a foc del tractament fitosanitari, cantonejat, si s’escau i apilament automàtic.