Palet europeu EPAL

Palet europeu EPAL
ECOLIGNOR és membre d’EPAL ( European Pallet Association) amb CALIPAL com a comitè nacional a Espanya. ECOLIGNOR segueix les normes tècniques que EPAL ha dictat per tal de reparar aquest tipus de palets, garantint així l’oferta de productes de qualitat certificada. Tots els palets EPAL segueixen uns criteris homogenis i reconeguts a nivell europeu.

Per tal de mantenir un seguiment correcte de les especificacions i de la reglamentació, ECOLIGNOR està sotmesa a diferents inspeccions de qualitat per part de societats de control degudament qualificades.

Els palets EPAL que han estat reparats per ECOLIGNOR amb els criteris especificats per CALIPAL presenten components amb les següents característiques :
 

PART

COMPONENT

Nº PECES

DIMENSIONS (llargada x ampladax alçada) mm

1

Base lateral pla inferior

2

1200 x 100 x 22

2

Tauló lateral pla superior

2

1200 x 145 x 22

3

Base central pla inferior

1

1200 x 145 x 22

4

Travessers

3

800 x 145 x 22

5

Tauló central pla superior

1

1200 x 145 x 22

6

Taulons intermitjos 
pla superior

2

1200 x 100 x 22

7

Tacs externs

6

145 x 100 x 78

8

Tacs centrals

3

145 x 145 x 78

 
 


Els criteris que ECOLIGNOR segueix a l’hora de reparar un palet EUR-EPAL són els que es mostren en l’esquema que es detalla a continuació:

Falta una fusta
Hi ha una fusta exterior estellada que deixa veure la canya de més d’un clau
Falten un o més tacs o algun está esquerdat i deixa visible la canya d’un clau
Una fusta està trencada transversal o diagonalment.
Hi ha més de dos fustes exteriors esquerdades que deixen veure la canya d’un clau cadascuna

Sol·licitar informació